نظام اجرایی و تشکیلات برنامه ریزی شهری
رایگان
نظام اجرایی و تشکیلات برنامه ریزی شهری

نظام اجرایی و تشکیلات برنامه ریزی شهری تاریخچه —هسته اولیه در وزارت داخله ( کشور) —تاسیس در زمان رضا شاه —محل استقرار در دفتری به نام دفتر فنی در وزارت کشور —تغییر نام در سال ۱۳۴۳ به وزارت آبادانی و مسکن بعلت افزایش حجم کار و ضرورت مدیریت طرحها —در سال ۱۳۵۳ تغییر نام به […]

مشاهده و دانلود