مقدمه ای بر نظریه آشوب
رایگان
مقدمه ای بر نظریه آشوب

مقدمه ای بر نظریه آشوب فهرست مطالب نظریه آشوب چیست؟ اصول و مفاهیم کلیدی نظریه آشوب تاریخچه کاربردها فرکتال ها الگوها در طبیعت دیدگاه پرفسور Robert May سیستمی که در آن قوانین و معادلات ساده ریاضی بدون هیچگونه عنصر تصادفی و کاملا قطعی می تواند نتیجه ای کاملا غیرقابل پیش بینی و رفتاری پیچیده داشته [...]

مشاهده و دانلود