سیستم های خبره
رایگان
سیستم های خبره

سیستم های خبره مباحث کاربردی و مهم در تحقق یک سیستم هوش مصنوعی : سیستم‌های خبره (Expert Systems) شبکه‌های عصبی (Neural Network) الگوریتم‌های ژنتیک (Genetic Algorithms) منطق فازی (Fuzzy Logic Systems) چگونگی پیدایش: با توسعه تحقیقات هوش مصنوعی که هدف آن مشابه‌سازی ویژگی‌های انسان از طریق [...]

مشاهده و دانلود