آرشیو مربوط به برچسب : Feature class

آموزش gis Geodatabase

آموزش gis Geodatabase

آموزش gis Geodatabase ژئو دیتابیس فرمت Geodatabase: به معنی پایگاه داده های مکانی می باشد. مجموعه از لایه ها و عوارض...