آرشیو مربوط به برچسب : Ficus carica

همه چیز در مورد انجیر-Ficus carica – تخصصی

همه چیز در مورد انجیر-Ficus carica – تخصصی

تاریخچه انجیر انجیر بومی مدیترانه – عربستان و مناطقی مثل ایتالیا–شبه جزیره بالکان است . در اکثر مناطق دنیا درنواحی گرمسیری و نیمه...