درس دهم جغرافی سوم راهنمایی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

درس دهم جغرافی سوم راهنمایی

درس دهم جغرافی سوم راهنمایی ویژگی‌های اقیانوس‌ها و دریاها اقیانوس‌ آرام ۱۸۱/۳ میلیون متر مربع منجمد شمالی ۱۲/۳ میلیون متر مربع هند ۷۴/۱ میلیون متر مربع .۱چرا خورشید کم‌تر از ماه بر آب‌های کره‌ی [...]

مشاهده و دانلود
جغرافیا دوم دبیرستان درس ۴ 5000 تومان

نسخه PDF دارد

جغرافیا دوم دبیرستان درس ۴

جغرافیا دوم دبیرستان درس ۴ بیابان ها بخشی از مناطق خشک محسوب می شوند و ویژگی عمده آنها کمبود بارش و تبخیر شدید می باشد. ویژگی های آب و هوایی مناطق خشک : – بارندگی در مناطق خشک کم و نا منظم [...]

مشاهده و دانلود
جغرافیا سوم درس هفدهم 4000 تومان

نسخه PDF دارد

جغرافیا سوم درس هفدهم

جغرافیا سوم درس هفدهم جُغرافیا، جُغرافی، ژئوگرافی یا گیتی شناسی در حقیقت مطالعهٔ روابط بین جوامع متشکل انسانی و محیط زندگی آنهاست. به بیانی دیگر جغرافیا دانشی است که دربارهٔ سطح زمین و پدیده‌های [...]

مشاهده و دانلود
پراکندگی جنگل ها و مراتع در ایران 5000 تومان

نسخه PDF دارد

پراکندگی جنگل ها و مراتع در ایران

پراکندگی جنگل ها و مراتع در ایران با توجه به نمودار روبروکه نشان دهنده ی درصد وسعت انواع اراضی در ایران است مشاهده می شود که ۵۵ درصد از اراضی کشور را مراتع ۲/۲۶ درصد را اراضی کویری و بیابانی  و [...]

مشاهده و دانلود
جغرافیا دوم راهنمایی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

جغرافیا دوم راهنمایی

جغرافیا دوم راهنمایی آب وهوا اروپا در منطقه ای معتدل کره ی زمین قرار دارد : به همین علت‌ بیابان های گرم و خشک باران های سیل آسا ونواحی یخ بسته ی وسیع در آن دیده نمی شود مناطق مجاور اقیانوس اطلس، [...]

مشاهده و دانلود
درس ۱۰ جغرافی سوم راهنمایی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

درس ۱۰ جغرافی سوم راهنمایی

درس ۱۰ جغرافی سوم راهنمایی درس دهم ویژگی های اقیانوسها و دریاها ۲۹ درصد سطح زمین را خشکی ها در بر گرفته اند. چند درصد دیگر را آب های اقیانوس و دریاها پوشانده اند؟ اقیانوس های جهان عبارتند از : [...]

مشاهده و دانلود
درس دهم عربی اول دبیرستان 5000 تومان

نسخه PDF دارد

درس دهم عربی اول دبیرستان

درس دهم عربی اول دبیرستان اَللهُ أنْزَلَ الْقرآنَ لِسَعادهِ الْبَشَرِ. خدا قرآن را برای خوشبختی بشر نازل کرد. و فیه ما یَضْمَنُ سلامَهَ روحِهِ و جِسْمِهِ. ودر قرآن آنچه سلامت روح او و جسم او را [...]

مشاهده و دانلود
درس اول انگلیسی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

درس اول انگلیسی

درس اول انگلیسی grammar افعال کمکی ناقص  گرامر یا دستور زبان  این درس شامل دو بخش است.قسمت اول آن درباره کاربرد فعل  کمکی  couldn’t گذشته   (can’t)و قسمت دوم  آن درباره  کاربردhad to می [...]

مشاهده و دانلود
درس ۱۱ جغرافی سال دوم راهنمایی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

درس ۱۱ جغرافی سال دوم راهنمایی

درس ۱۱ جغرافی سال دوم راهنمایی از جمعیت .نژاد.زبان و دین مردم قاره ی آفریقا چه می دانید؟ جمعیت: به نمودار مقایسه ای جمعیت قاره ها با یکدیگر توجه کنید هر چند جمعیت آفریقا نسبت به وسعت آن کم است. [...]

مشاهده و دانلود
درس۱۲ جغرافی دوم راهنمایی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

درس۱۲ جغرافی دوم راهنمایی

درس۱۲ جغرافی دوم راهنمایی اکثر محصولات معدنی و کشاورزی آفریقا به خارج از آفریقا صادر می شود. قاره ی آفریقا سالیان دراز تحت نفوذ و استعمار کشورهای اروپایی قرار داشته و استعمارگران با غارت منابع و [...]

مشاهده و دانلود
درس ۱۳ جغرافی دوم راهنمایی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

درس ۱۳ جغرافی دوم راهنمایی

درس ۱۳ جغرافی دوم راهنمایی ناهمواری های قاره ی اروپا چگونه است؟ اروپا از کم وسعت ترین قاره های جهان است. قاره ی اروپا را می توان دنباله ی قاره ی پهناور و مرتفع آسیا دانست و به همین دلیل برخی از [...]

مشاهده و دانلود
کلمات انگلیسی نجوم 5000 تومان

نسخه PDF دارد

کلمات انگلیسی نجوم

کلمات انگلیسی نجوم اَختَرشناسی، ستاره‌شناسی یا نجوم به دانشِ بررسی موقعیت، تغییرات، حرکت و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی «پدیده‌های آسمانی» ازجمله ستاره‌ها، سیاره‌ها،دنباله‌دارها، کهکشان‌ها و [...]

مشاهده و دانلود
درس ۲۲ جغرافیا 5000 تومان

نسخه PDF دارد

درس ۲۲ جغرافیا

درس ۲۲ جغرافیا ویژگی های اقتصادی و انسانی قاره ی استرالیا و نیوزیلند چیست؟ قاره ی استرالیا دارای منابع و معادن فراوان است. پس از کشف این قاره توسط اروپائیان، مهاجران زیادی از اروپا و به ویژه [...]

مشاهده و دانلود
درس ۳ تاریخ دوم راهنمایی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

درس ۳ تاریخ دوم راهنمایی

درس ۳ تاریخ دوم راهنمایی خلافت ابوبکر پس از رحلت رسول اکرم(ص)،درحالی که امام علی(ع)به همراه نزدیک ترین یاران پیامبر(ص)به تدفین آن حضرت مشغول بودند،گروهی از انصار،دور یک دیگر جمع شدند و در صدد بر [...]

مشاهده و دانلود