بخش پاورپوینت آماده اقتصاد

تقسیم اموال میان شرکا

تقسیم اموال میان شرکا

تقسیم اموال میان شرکا (تقسیم ، عبارت است از جدا کردن ) یکی از (دو ) یا چند ( سهم...

چگونه آموزشی مؤثر  داشته باشیم

چگونه آموزشی مؤثر داشته باشیم

شکی نیست ، سازمانهایی موفق خواهند شد که یادگیری مستمر را سرلوحه کار خویش قرار دهند . عموماً آموزش منجر...

برنامه آموزشی مدیریت پسماند نیروهای خدماتی بیمارستان

برنامه آموزشی مدیریت پسماند نیروهای خدماتی بیمارستان

بازار در تمدن های مختلف

بازار در تمدن های مختلف

lواژه بازار   بازار به عنوان پیکره اصلی که از مرکز آغاز شده و در جهات اصلی گسترش می یابد...

فقر و فساد موانع سرمایه داری و توسعه

فقر و فساد موانع سرمایه داری و توسعه

فساد عبارت است از : n عمل یا تصمیمی که موجب شود تا n تعداد افراد متاثر از نتایج  منفی...

راهکارهای افزایش فروش در بازار رقابتی

راهکارهای افزایش فروش در بازار رقابتی

 ده پرسش کلیدی برای راه کارهای فروش بیشتر ۱– چرا مردم از من می خرند؟ (علل وعوامل خرید مشتریان از...

کارآفرینی وانواع ان

کارآفرینی وانواع ان

شومپیتر کارآفرینی شامل: — ارائه کالا یا خدمتی جدید — ارائه روشی جدیددر فرایند تولید یا عرضه خدمت —یافتن منابع...

عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران

عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران

در قرارداد بیع ؛ کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد....

کیفیت

کیفیت

کیفیت چیست؟ ویژگیهایی که رافع نیازها باشد( QS-9000) همخوانی با مشخصات ( کرازبی – ۱۹۸۰s) مناسب برای استفاده و کاربرد(...

سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه گذاری خطرپذیر

دهه ۸۰ رشد انفجاری در رشد سرمایه گذار ی خطر پذیر در داخل آمریکا و به صورت ریشه ای در...

فضای حاکم بر اقتصاد کلان: تورم

فضای حاکم بر اقتصاد کلان: تورم

¢به دنبال رکود نسبی سایر بازارها، و توقف پدیدۀ مالی شدن اقتصاد (financialization)، بسیاری از وجوه به‌طور مستقیم (از طریق...

انواع طبقه بندی بودجه ای

انواع طبقه بندی بودجه ای

nطبقه بندی منابع –درآمدها –واگذاری دارایی های سرمایه ای –واگذاری دارایی های مالی nطبقه بندی مصارف –اعتبارات هزینه ای –تملک...

برنامه ریزی اقتصادی

برنامه ریزی اقتصادی

—۱-تعریف آرتور لوئیس:برنامه ریزی را تهیه و تنظیم مدارکی می داند که حاوی نقشه های هزینه های عمومی برای مدت۲یا...

ابزارهای اقتصادی برای تحلیل بازار

ابزارهای اقتصادی برای تحلیل بازار

تقاضا – –مردم کالاها و خدمات می خواهند، به دلیل آنکه احساس می کنند مطلوبیت (Utility) آنان افزایش می یابد،...

رویکرد نوین به مدیریت ارزشیابی عملکرد کارکنان

رویکرد نوین به مدیریت ارزشیابی عملکرد کارکنان

آئین های نوین مدیریت راهبرد باورهای تازه رهبری دگرگونی قلمرو اطلاعات بهره وری کارکنان فرهیخته خود مدیریتی