no-img
دانلود پاورپوینت آماده { پاورپوینت رایگان }

دسته بندی ها پاورپوینت حسابداری


دانلود پاورپوینت آماده { پاورپوینت رایگان }

مطالب

آرشیو » دسته بندی ها » پاورپوینت حسابداری
بودجه بندی سرمایه ای
۵,۰۰۰ تومان

بودجه بندی سرمایه ای


—اغلب پروژه های سرمایه ای تخصیص منابع عمده ای را ایجاب می کنند . —تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای معمولاً موجب ایجاد تعهدات بلندمدت می شود زیرا پروژه های مورد بررسی اغلب عمر مفیدی بیش از یکسال دارد. —تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای ، بر تصمیم گیری های کلی تری در مورد هدفها و سیاستهای بلند مدت واحد تجاری – تولیدی مبتنی است . ۱- شناسایی پروژه های سرمایه گذاری ۲- برآورد منافع و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / دی / ۱۳۹۸   بازدید : 109    نویسنده : حسین میر
بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری
۵,۰۰۰ تومان

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری


مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزارشگری مالی » وجوه اشتراک و افتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی گزارشگری مالی نه تنها شامل صورتهای مالی است ، بلکه سایر ابزارهای انتقال اطلاعات که به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / دی / ۱۳۹۸   بازدید : 61    نویسنده : حسین میر
بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری
۵,۰۰۰ تومان

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری


مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزارشگری مالی » وجوه اشتراک و افتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی گزارشگری مالی نه تنها شامل صورتهای مالی است ، بلکه سایر ابزارهای انتقال اطلاعات که به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / دی / ۱۳۹۸   بازدید : 73    نویسنده : حسین میر
حسابداری صنعتی
۵,۰۰۰ تومان

حسابداری صنعتی


حتماً تاکنون بارهاو بارها با این واژه برخورد داشته اید . به راستی حسابداری بهای تمام شده چیست ؟ چرا مدیران مالی سازمانها همواره سعی دارند تا خود را به مرحله ای برسانند که بتوانند از این شاخه از فن حسابداری استفاده نمایند ؟ آیا این درست است که بعضی میگویند به واقع نمیتوان حسابداری بهای تمام شده را به صورت کامل در شرکتهای ایرانی پیاده سازی نمود ؟ اینها سئوالاتی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 99    نویسنده : حسین میر
استاندارد حسابداری شماره ۲۸فعالیتهاى بیمه عمومى‏
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره ۲۸فعالیتهاى بیمه عمومى‏


 این استاندارد باید درمورد فعالیتهاى بیمه عمومى  و بیمه عمر زمانی بکار گرفته شود و در مورد سایر بیمه‏هاى زندگى کاربرد ندارد.   عقدی است که به‏موجب آن یک طرف (بیمه‏گر)  متعهد مى‏شود در ازاى دریافت حق‏بیمه از طرف دیگر (بیمه‏گذار)،  در صورت وقوع حادثه،  خسارت وارده به او یا شخص ذینفع را جبران کند  یا مبلغ معینی را به وى یا شخص ذینفع بپردازد. بیمه زندگی:  نوعی بیمه مرتبط با حیات یا فوت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 117    نویسنده : حسین میر
استاندارد حسابداری شماره ۲۷طرحهای مزایای بازنشستگی
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره ۲۷طرحهای مزایای بازنشستگی


کلیه صندوقهای متولی اجرای طرحهای مزایای بازنشستگی ازجمله سازمان تامین اجتماعی و ... مشمول این استاندارد هستند. این استاندارد با حسابداری طرحهای مزایای بازنشستگی برای تمام اعضا به عنوان یک گروه سروکار دارد و به گزارش درباره مزایای بازنشستگی هر یک از اعضا نمی پردازد. این استاندارد در مورد طرحهای دیگری از قبیل بیمه بیکاری و خدمات درمانی که توسط برخی سازمانها و صندوقها در کنار طرحهای مزایای بازنشستگی اداره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 116    نویسنده : حسین میر
استاندارد حسابداری شماره ۲۶فعالیتهای کشاورزی
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره ۲۶فعالیتهای کشاورزی


  کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌دلایل‌ زیر تدوین‌ استاندارد حسابداری‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ را ضروری‌ تشخیص‌ داده‌ است‌ : الف‌. استفاده‌ از روشهای‌ حسابداری‌ متفاوت‌ توسط‌ شرکتها برای‌ معاملات‌ و رویدادهای‌ مشابه‌، ب‌ . مستثنی‌ شدن‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ از دامنه‌ کاربرد بعضی‌ از استانداردهای‌ حسابداری‌ موجود (همانند استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۸ با عنوان‌ حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا و استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۳  با عنوان‌  درآمد عملیاتی‌ )، ج‌ . ماهیت‌ خاص‌ فعالیتهای‌ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 111    نویسنده : حسین میر
استاندارد حسابداری شماره ۲۵گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره ۲۵گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف


هدف این استاندارد، تجویز مبانى گزارشگرى اطلاعات مالى بر حسب قسمتهاى مختلف یک واحد تجارى است. این اطلاعات در مورد انواع مختلف محصولات و خدمات ارائه شده و نیز مناطق جغرافیایى مختلف عملیات واحد تجارى است که به استفاده‏کنندگان صورتهاى مالى در موارد زیر کمک مى‏کند: الف . درک بهتر عملکرد گذشته واحد تجارى، ب . ارزیابى بهتر مخاطرات و بازده‏هاى واحد تجارى، و ج . قضاوتهاى آگاهانه‏تر در مورد کل واحد تجارى. .۱کلیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 104    نویسنده : حسین میر
استاندارد حسابداری شماره ۲۴گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره بردار ی
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره ۲۴گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره بردار ی


vهدف این استاندارد، تشخیص واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری و تجویز گزارشگری مالی پاره ای اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهره برداری است. vاین استاندارد در مورد صورتهاى مالى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بکار مى‏رود. vیک واحد تجارى است که بخش عمده کوششهاى خود را براى ایجاد یک فعالیت جدید بکار برد و یکى از شرایط زیر در مورد آن صدق کند: الف. عملیات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 92    نویسنده : حسین میر
استاندارد حسابداری شماره ۲۳حسابدارى مشارکتهاى خاص‏
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره ۲۳حسابدارى مشارکتهاى خاص‏


این استاندارد باید براى حسابدارى مشارکتهاى خاص شامل نحوه ارائه داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‏هاى مشارکت خاص در صورتهاى مالى هر یک از شرکاى خاص و سرمایه‏گذاران، صرف‏نظر از نوع مشارکت خاص، بکار رود. شریک خاصیکى از طرفهاى مشارکت خاص است که بر آن کنترل مشترک دارد. سرمایه‏گذاردر مشارکت خاص یکى از طرفهاى مشارکت خاص است که بر آن کنترل مشترک ندارد. واحد تجارىعبارت است از تشکلى قانونى یا قراردادى، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 107    نویسنده : حسین میر
استاندارد حسابداری شماره ۲۲گزارشگری مالی میان دوره ای
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره ۲۲گزارشگری مالی میان دوره ای


هدف‌ این‌ استاندارد تعیین‌ حداقل‌ محتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ و تعیین‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ قابل‌ اعمال‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ کامل‌ یا فشرده‌ میان‌دوره‌ای‌ است‌. گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ به‌ موقع‌ و قابل‌ اتکا، اطلاعات‌ مفیدی‌ در رابطه‌ با توان‌ کسب‌ سود و ایجاد جریانهای‌ نقدی‌، شرایط‌ مالی‌ و نقدینگی‌ واحد تجاری‌ برای‌ سرمایه‌گذاران‌، اعتباردهندگان‌ و سایر استفاده‌کنندگان‌ فراهم‌ می‌آورد. در این‌ استاندارد الزامات‌ خاصی‌ در رابطه‌ با اینکه‌ کدام‌ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 110    نویسنده : حسین میر
استاندارد حسابداری شماره ۲۱حسابداری اجاره ها
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره ۲۱حسابداری اجاره ها


هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز رویه‌های‌ حسابداری‌ و افشای‌ مناسب‌ برای‌ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ و عملیاتی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌کننده‌ است‌. درموارد زیر کاربرد دارد:   قراردادهایی‌ که‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را انتقال‌ می‌دهد، حتی‌ اگر بخش‌ عمده‌ای‌ از خدمات‌ تعمیر و نگهداری‌ دارایی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ ارائه‌ شود. در موارد زیر کاربرد ندارد:   الف‌. قراردادهای‌ اجاره‌ برای‌ اکتشاف‌ یا بهره‌برداری‌ از منابع‌ طبیعی‌ مانند نفت‌ ، گاز ، جنگل‌ ، فلزات‌ و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 105    نویسنده : حسین میر
استاندارد حسابداری شماره ۲۰ حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره ۲۰ حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته


این استاندارد باید برای حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی جداگانه واحد سرمایه گذار به کار گرفته شود. الزامات این استاندارد در مورد کلیه واحدهای سرمایه گذار از جمله شرکتهای تخصصی سرمایه گذاری کاربرد دارد. عبارتست از یک واحد سرمایه پذیر که واحد سرمایه گذار در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد، اما واحد تجاری فرعی یا مشارکت خاص واحد سرمایه گذار نیست. سه نوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 109    نویسنده : حسین میر
حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره ۱۹
۵,۰۰۰ تومان

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره ۱۹


انگیزه های ترکیب .۱کاهش هزینه ها به ویژه هزینه های ثابت .۲افزایش توان رقابت در بازارهای بین المللی .۳افزایش کارایی .۴عوامل قانونی و سیاسی و ... دامنه کاربرد حسابداری ترکیب و احدهای تجاری به استثنای: üترکیب واحدهای تجاری تحت کنترل مشترک. üمشارکتهای خاص. این استاندارد به استثنای موارد مربوط به خرید خالص داراییها، به صورتهای مالی جداگانه واحدتجاری اصلی مربوط نمی شود. ترکیب واحدهای تجاری عبارت است از اجتماع واحدهای تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت اقتصادی که بر اثر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 98    نویسنده : حسین میر
استاندارد حسابداری شماره ۱۸صورتهای مالی تلفیقی
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره ۱۸صورتهای مالی تلفیقی


مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی پیشینه تهیه صورتهای مالی تلفیقی انگلستان سال ۱۹۲۰ میلادی- تهیه اولین ترازنامه تلفیقی در شرکت نابل Nobel سال ۱۹۲۹ میلادی- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی توسط بورس اوراق بهادار لندن ایالات متحده سال ۱۹۴۰ میلادی- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی ایران ۱۳۷۸ هجری شمسی- استاندارد حسابداری شماره ۱۸- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی تلفیقی در ایران نوعی از ترکیب تجاری که باعث کنترل واحد سرمایه گذار بر واحد سرمایه پذیر می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 75    نویسنده : حسین میر