no-img
دانلود پاورپوینت آماده { پاورپوینت رایگان }

دسته بندی ها پاورپوینت مدیریت


دانلود پاورپوینت آماده { پاورپوینت رایگان }

مطالب

آرشیو » دسته بندی ها » پاورپوینت مدیریت
مدیریت استراتژیک
۵,۰۰۰ تومان

مدیریت استراتژیک


این سازمانها یه سازمان های مجازی دائمی معروف اند که معمولا یک سازمان به صورت هسته ی مرکزی وجود دارد که قوانین لازم را به منظور همکاری میان قسمت های دیگر تنظیم و مشخص می کند در این حالت از نظر مشتریان فقط با یک سازمان معامله می کنند در صورتی که داد و ستد با شبکه ای از سازمان ها صورت می گیرد مانند : Amazon.com به دلیل عدم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / دی / ۱۳۹۸   بازدید : 109    نویسنده : حسین میر
مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط
۵,۰۰۰ تومان

مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط


امروزه تأکید بر مهارت های انسانی از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است. گفته شده است که در مدیریت ، توانایی رفتار کردن با مردم بیشتر از هر نوع توانایی دیگر اهمیت دارد. به موجب گزارش انجمن آمریکایی مدیریت ، اکثر قریب به اتفاق ۲۰۰ نفر از مدیرانی که در یک بررسی پرسشی شرکت کردند، بر این رأی توافق داشتند که مهمترین مهارت یک مدیر ، توانایی در سازگاری و رفتار با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / دی / ۱۳۹۸   بازدید : 67    نویسنده : حسین میر
اقتصاد مدیریت
۵,۰۰۰ تومان

اقتصاد مدیریت


۱-۱ مقدمه            ۲-۱ تعریف وقلمرو اقتصاد مدیریت vاطمینان در مقابل عدم اطمینان vاقتصاد اثباتی در مقابل اقتصاد ارزشی vکاربرد مدل ها در اقتصاد مدیریت واهداف وارزیابی آنها ۳-۱ تحلیل ارزش فعلی ودورنمای واحد اقتصادی v ارزش دراقتصادمدیریت ونحوه محاسبه ارزش فعلی وارزش آتی در فرآیند تصمیم گیری v رابطه ارزش فعلی و نرخ تنزیل فرصت وعامل تنزیل یا نرخ بهره روزانه v تحلیل ارزش فعلی خالص vدوره برنامه ریزی واحد اقتصادی ونقطه پایان ۴-۱تحلیل ارزش مورد انتظارپیامد های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / دی / ۱۳۹۸   بازدید : 111    نویسنده : حسین میر
بازاریابی و مدیریت بازار
۵,۰۰۰ تومان

بازاریابی و مدیریت بازار


آشنایی دانشجویان با: pمفاهیم و تعاریف مدیریت بازار و جایگاه آن pانواع بازار و محیط بازاریابی pتقسیم بازار و تعیین بازار هدف pنیازها و رفتار خریداران pاندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش (آشنایی با مدلهای کمی و کیفی pاهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی pبرنامه ریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی بیمه pتحقیقات بازاریابی pسیستمهای بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی pبازاریابی دارای مفهوم خیلی گسترده بوده و همان طوری که پیتر دراکر بیان می کند از دیدگاه مشتریان, بازاریابی دربرگیرنده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / دی / ۱۳۹۸   بازدید : 132    نویسنده : حسین میر
انگیزش در مدیریت
۵,۰۰۰ تومان

انگیزش در مدیریت


هدف رفتاری بطورکلی انسانها باید برانگیخته شوند تا رفتار مشخص و معینی را از خویش بروز دهند، یکی از راههایی که باعث افزایش تولید یا بطور کلی بالا رفتن کیفیت کار در سازمانها می شود، برانگیختن کارکنان به شیوه های مختلف است این اصلی است که هر مدیری برای پیشرفت کارش و اعمال مدیریت صحیح ناگریز به اعمالآن است در واقع مدیری با استفاده از شیوه ها و متدهای مختلف از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / دی / ۱۳۹۸   بازدید : 81    نویسنده : حسین میر
شش سیگما
۵,۰۰۰ تومان

شش سیگما


مقدمه ای بر شش سیگما تاریخچه شش سیگما و سایر روشهای کیفیت سیگما چیست ؟ سه سیگما در برابر شش سیگما شش سیگما چیست ؟ متدولوژی بهبود جهشی DMAIC شش سیگما در ایران یک نماد یونانی است که در آمار از آن برای اندازه‌گیری و نشان دادن نوسانات / انحرافات استفاده می‌کنند. در سالهای ۱۹۲۰ سه سیگما بعنوان یک معیار عملی برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / دی / ۱۳۹۸   بازدید : 177    نویسنده : حسین میر
مدیریت آموزشی
۵,۰۰۰ تومان

مدیریت آموزشی


نکته مهم - مطالب کتاب قدری مشکل است. - کتاب حاوی فهرستی از فنون مدیریت نیست - دستورالعمل مشخصی برای مدیریت ندارد دانشجو بعد از مطالعه این کتاب باید بتواند به سؤالات زیر پاسخ گوید: ۱- ضرورت آموزش مدیریت را توضیح دهد. ۵- جایگاه نظریه در مدیریت آموزشی را تبیین کند. ۶- نظریه بروکراسی و اصول آن را تشریح کند. ۷- مفهوم سه بُعدی مدیریت آموزشی را تجزیه و تحلیل کند. پیشگفتار - نقش مدیریت و رهبری در زمینه های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / دی / ۱۳۹۸   بازدید : 296    نویسنده : حسین میر
اصول ومبانی مدیریت
۵,۰۰۰ تومان

اصول ومبانی مدیریت


میزان موفقیت در به کارگیری شیوه‌های رهبری و مدیریت، تحت تأثیر ارزشهای حاکم بر بافت فرهنگی جامعه قرار دارد. در واقع هر جامعه‌ی معین، فراخور ماهیت عناصر تشکیل دهنده‌ خود،‌ از« نظام ارزشی» خاصی برخوردار است. سرمایه داری تابع زمان ومکان   تحول ارزشها کمونیستی مکتب اسلام شروع فعالیت بحران رهبری سازمانی چگونه باید سازمان سامان یابد؟ وظایفی است که تحت عنوان اصول مدیریت شناخته شده‌اند. برنامه ریزی  سازماندهی بسیج منابع هدایت وسرپرستی کنترل واقعا مدیریت چیست؟ مدیریت تا چه حد مبتنی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۴ / دی / ۱۳۹۸   بازدید : 141    نویسنده : حسین میر
مدیریت دانش
۵,۰۰۰ تومان

مدیریت دانش


اگر میدانستیم که چه چیزهایی را نمی دانیم ، موفقیتی صد چندان داشتیم . دانش می داندکه چه چیزهایی را نمی داند . کسی خردمند و بابصیرت است که مطالب مفیدی را بداند نه مطالب زیادی را . فناوری با تغییری که در منطق رقابت بوجود می آورد یگر نمی تواند بعنوان منبعی پایدار برای رسیدن به میت رقابتی مطرح باشد . دانش برخلاف اطلاعات به باورها و اعتقادات و عهدات مربوط است . عوامل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 146    نویسنده : حسین میر
کاربرد ارگونومی در افزایش کارایی تولید
۵,۰۰۰ تومان

کاربرد ارگونومی در افزایش کارایی تولید


چکیده طی سالیان گذشته، نقش حیاتی ارگونومی در افزایش بهره وری، کاهش آسیبهای عضلانی اسکلتی، بهبود کیفیت، ایمنی و کارآیی انسان و سیستم ه را بهبود بخشیده اند. در حال حاضر توجه به ارگونومی در سازمانها بویژه در سطح صنایع از حد یک ابزار فراتر رفته است.تجربیات کشورهای صنعتی نشان می دهد که پرداختن به ارگونومی  پیاده سازی آن، می تواند به بسیاری ا جنبه های عملکرد سازمان کمک نماید. امروزه ارگونومی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 87    نویسنده : حسین میر
ارزیابی خط مشی در شرایط عدم قطعیت خط مشی عمومی
۵,۰۰۰ تومان

ارزیابی خط مشی در شرایط عدم قطعیت خط مشی عمومی


ارزیابی  عدم قطعیت و روش مدل :چند نظریه و آزمایش این مقاله, شیوه هایی را کشف می کند تا مدل عدم قطعیت را با ارزیابی روش ها و شیوه ها در هم آمیزد. ما یک چهار چوب کلی را شرح می دهیم که شامل شیوه های میانگین دار کردن مدل و چند اندازه گیری است که شرح می دهند آیا روش ها و پیامدهای آنها وابسته به مدل هستند یا نه. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 125    نویسنده : حسین میر
تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی )
۵,۰۰۰ تومان

تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی )


کانون اصلی توجه OA برای مدیریت عبارتند از تعیین مراحلی که می توان به واسطه آنها به بهبود بهره وری دست یافت . تحقیق در عملیات به عنوان ابزار ارزشمندی در این تحقیق به شمار می رود و می توان از آن به عنوان رشته ای یاد کرد که به ایجاد و مدیریت بهبود بهره وری تخصیص یافته است . پژوهشگران عملیاتی روشهای دستیابی به سطوح بالای عملکرد را شناسایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 86    نویسنده : حسین میر
زبان تخصصی (۲)مدیریت دولتی و بازرگانی
۵,۰۰۰ تومان

زبان تخصصی (۲)مدیریت دولتی و بازرگانی


زبان تخصصی ۲ دانشجویان رشته مدیریت دولتی و بازرگانی را آماده‌ می‌سازد تا متون انگلیسی مربوط به رشته تحصیلی خود را به سهولت بخوانند و نکات مهم آنرا دریابند. جایگاه درس: این درس از دروس زبان اختصاصی رشته مدیریت دولتی و بازرگانی می‌باشد و از دروس کارشناسی است. انتخاب این درس پس از گذراندن درس زبان تخصصی ۱ توصیه می‌شود.Part One: Vocabulary A: Key Words This part includes the definitions and examples of key words [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 138    نویسنده : حسین میر
زبان تخصصی (۱)مدیریت دولتی و بازرگانی
۵,۰۰۰ تومان

زبان تخصصی (۱)مدیریت دولتی و بازرگانی


زبان تخصصی ۱ دانشجویان رشته مدیریت دولتی و بازرگانی را آماده‌ می‌سازد تا متون انگلیسی مربوط به رشته تحصیلی خود را به سهولت بخوانند و نکات مهم آنرا دریابند. جایگاه درس: این درس از دروس زبان اختصاصی رشته مدیریت دولتی و بازرگانی می‌باشد و از دروس کارشناسی است. انتخاب این درس پس از گذراندن دروس زبان پیش و عمومی توصیه می‌شود. This part includes the definitions and examples of key words and phrases that [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 121    نویسنده : حسین میر
شغل
۵,۰۰۰ تومان

شغل


تجزیه و تحلیل شغل سازمان در تعریف،سیستمی عقلایی است که در ان گروهی از افراد برای رسیدن ه اهدافی مشترک و از پیش تعیین شده اگاهانه و به طور منظم با یکدیگر مشارکت می کنند.بنا به تعریفی ،تجزیه و تحلیلشغل فرایندی است که از طریق آن ماهیت و ویژگی های هر یک از مشاغل در سازمان بررسی می شهود و اطلاعات کافی درباره آنها جمع آوری و گزارش می شود.با تجزیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / آذر / ۱۳۹۸   بازدید : 200    نویسنده : حسین میر