اخلاق اسلامی و آیین زندگی 5000 تومان

اخلاق اسلامی و آیین زندگی

تعریف اخلاق :                              مجموعه ی صفات روحی و با طنی انسان تعریف علم اخلاق : علمی که ضمن معرفی و شناساندن انواع خوبی ها و بدی ها؛ راه های کسب خوبی ها و رفع و دفع بدی ها را تعلیم [...]

مشاهده و دانلود
اخلاق و مبانی آن 5000 تومان

اخلاق و مبانی آن

الف) شناسایی علم اخلاق با روشن شدن مفاهیم زیر میتوانیم به شناخت اولیه علم اخلاق برسیم ۱- مفهوم لغوی واژه اخلاق: جمع خلق به معنای نیرو و سرشت باطنی که تنها با دیده بصیرت درک می شود در مقابل خلق که [...]

مشاهده و دانلود
اخلاق و تربیت اسلامی 5000 تومان

اخلاق و تربیت اسلامی

فصل اول : معنا شناسی و جایگاه اخلاق کاربردی فصل دوم : اخلاق دانشجویی فصل سوم : اخلاق پژوهش فصل چهارم : اخلاق نقد ( شیوه های اخلاقی مواجهه با اندیشه ها ) فصل پنجم : اخلاق معیشت فصل ششم : اخلاق [...]

مشاهده و دانلود
آخرت گرایی 5000 تومان

آخرت گرایی

در باره حقیقت انسان دو دیدگاه وجود دارد: ۱- مادی: کسانی که هستی را با ماده برابر می دانند یا انسان را پدیده ای کاملاً مادی تلقی می کنند و تمام قوانین حاکم بر حقیقت انسان را مادی می دانند. ۲- [...]

مشاهده و دانلود
اخلاق و مقررات حرفه ای 5000 تومان

اخلاق و مقررات حرفه ای

در حوزه تعالی شغلی —انتقاد پذیر باشند. —محدودیت علمی خود را شناخته و در موارد لازم مشاوره و کمک بخواهند. —به طور مستمر، دانش و توانمندی های خود را ارتقاء دهند. —اقدامات تشخیصی- درمانی مناسب را [...]

مشاهده و دانلود
خطا ومسئولیت پزشکی 5000 تومان

خطا ومسئولیت پزشکی

خطا ها ومسئولیت پزشکی درحوزه حقوق کیفری ایران طرح میگردد وبر اساس حقوق جزا ،خطا به سه دسته تقسیم میشود ۱- خطای عمد(آدمکشی ،کلاهبرداری ،دزدی و…) ۲-خطای شبه عمد(خطای پزشکی ،رانندگی و…) [...]

مشاهده و دانلود
کلیات اخلاق حرفه ای 5000 تومان

کلیات اخلاق حرفه ای

اخلاق: دانشی است که درباره افعال اختیاری و تحت قدرت انسان بحث می کند. درباره اینکه کدام فعل و عمل شایسته تحقق و انجام دادن است و کدام فعل و عمل شایستگی انجام را ندارد علم اخلاق: مطالعه سیستماتیک [...]

مشاهده و دانلود
اخلاق حرفه ای 5000 تومان

اخلاق حرفه ای

nفقط با قوانین و مقررات نمیتوان سازمان و بنگاه را اداره کرد. nاداره بهتر سازمانها مستلزم قرار گرفتن اخلاق در کنار قانون دارد. nخود کنترلی جایگزین دیگر کنترلی شود. nو هدفهای اخلاقی به قوانین [...]

مشاهده و دانلود
اخلاق مدیریت 5000 تومان

اخلاق مدیریت

nدر اخلاق صحبت از خوبی و بدی است . nدر اخلاق مدیریت صحبت از خوبی و بدی عمل مدیریتی است . n-عمل مدیریتی وقتی در حوزه اخلاق مطرح میشود که : بین منافع سازمانی و مسئولیت اجتماعی مدیر تعارض بوجود آید [...]

مشاهده و دانلود
اخلاق در سفر 5000 تومان

اخلاق در سفر

یکی از ضروریات زندگی اجتماعی بشر ، از ابتدای خلقت تاکنون برقراری ارتباط از راه های مختلف بوده است. سیر و ساحت مهم ترین و موثرترین عامل جهت برقراری ارتباط در زمینه های مختلف فرهنگی ، سیاسی ، [...]

مشاهده و دانلود
آلودگی هوا 5000 تومان

آلودگی هوا

آلودگی هوا تغییر در ویژگی‌های طبیعی جو براثر مواد شیمیایی، غباری یا عامل‌های زیستشناختی است. جو یا اتمسفر سامانه گازیِ طبیعیِ پویا و پیچیده‌ای‌است که زندگانی در سیاره زمین به آن بازبسته‌است. [...]

مشاهده و دانلود
اهمیت ارتباط 5000 تومان

اهمیت ارتباط

جلسه گذشته بطور کَامل در مورد ارتباط کلامی بحث شد و با توجه به توضیحات گذشته می توان گفت، که ترکیب کدهای پیام ، محتوی پیام و نحوه ارائه پیام می تواند ، طیف بسیار وسیعی از پیامهای گوناگون را بوجود [...]

مشاهده و دانلود
واحد ‍ AIC 5000 تومان

واحد ‍ AIC

lAIC = Advanced Interrupt Controller واحد پیشرفته مدیریت وقفه lمعمولاً تمام سیستم های ریزپردازنده ای دارای واحد کنترل وقفه هستند. lوظیفه واحد مدیریت وقفه اخذ درخواست های وقفه از همه واحدهای میکرو [...]

مشاهده و دانلود