استاندارد حسابداری ۵ – رویدادهای تاریخ ترازنامه 5000 تومان

نسخه PDF دارد

استاندارد حسابداری ۵ – رویدادهای تاریخ ترازنامه

استاندارد حسابداری ۵ – رویدادهای تاریخ ترازنامه حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهای مطلوب و نامطلوبی که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب [...]

مشاهده و دانلود
استاندارد حسابداری ۳ – درآمد عملیاتی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

استاندارد حسابداری ۳ – درآمد عملیاتی

استاندارد حسابداری ۳ – درآمد عملیاتی دامنه کاربرد این استاندارد باید برای حسابداری درآمد عملیاتی حاصل از معاملات و رویدادهای زیر به کار گرفته شود: فروش کالا، ارائه خدمات، و استفاده دیگران [...]

مشاهده و دانلود
استاندارد حسابداری شماره ۲ 5000 تومان

نسخه PDF دارد

استاندارد حسابداری شماره ۲

استاندارد حسابداری شماره ۲ کاربرد اطلاعات تاریخی مربوط به جریانهای نقدی .۱برای قضاوت استفاده کنندگان در خصوص مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای نقدی آتی. .۲بیان نحوه ارتباط بین سودآوری [...]

مشاهده و دانلود
حسابداری 5000 تومان

نسخه PDF دارد

حسابداری

حسابداری تعاریف حسابداری: فن ثبت ، تلخیص و طبقه بندی فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از انجام بررسیها می باشد . هزینه :هزینه عبارت است از منابع مصرف شده [...]

مشاهده و دانلود
روش تدریس تربیت بدنی رایگان

نسخه PDF دارد

روش تدریس تربیت بدنی

مراحل تدریس در ساعت درس تربیت بدنی ۱- مرحله آمادگی آمادگی سازمانی: عبارت است از تعویض لباس، تذکرات، حضور و غیاب، ایستادن در صف و ستون که در هر جلسه حدود ۱۰ دقیقه را به خود اختصاص می دهد. آمادگی [...]

مشاهده و دانلود
برنامه ریزی توریسم ورزشی رایگان

نسخه PDF دارد

برنامه ریزی توریسم ورزشی

ابعاد یک رویداد توریسم ورزشی تعداد شرکت کنندگان : از جمله ورزشکاران ، مربیان و مقامات رسمی تعداد تماشاچیان : شرکت کنندگان کمی دارند اما برخی از رویدادها تماشاچیان زیادی دارد طول رویداد : بسیاری [...]

مشاهده و دانلود
فرآیند استعدادیابی ورزشی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

فرآیند استعدادیابی ورزشی

فرآیند استعدادیابی ورزشی مبانی استعدادیابی استعدادیابی فرآیندی است که از طریق برخی آزمون ها و معیارهای استاندارد نونهالان و نوجوانان ارزیابی می شوند و به شرکت در رشته های مناسب که امید موفقیت [...]

مشاهده و دانلود
بازاریابی ورزشی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

بازاریابی ورزشی

بازاریابی ورزشی بازاریابی ورزشی در برگیرنده تمام فعالیت هائی است که برای ارضای نیازها وخواسته های فرایند مبادله ،طراحی شده اند.علم بازاریابی ورزشی ،همانند خود بازاریابی ازعلوم دیگری چون علم [...]

مشاهده و دانلود
تدوین سند توسعه فوتبال کشور 5000 تومان

نسخه PDF دارد

تدوین سند توسعه فوتبال کشور

تدوین سند توسعه فوتبال کشور شرح خدمات گام اول : مطالعه  تطبیقی و اسناد مرتبط گام دوم : تدوین چشم انداز توسعه فوتبال کشور و الزامات تحقق آن گام سوم: تحلیل وضعیت فوتبال کشور و شکاف با چشم انداز گام [...]

مشاهده و دانلود
اصول و مبانی تربیت بدنی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

اصول و مبانی تربیت بدنی

اصول و مبانی تربیت بدنی به قول «وست» و «بوچر» نویسندگان کتاب مشهور مبانی تربیت بدنی و ورزش بین ایجاد ساختار تربیت بدنی و بنای یک خانه شباهت های قابل توجهی وجود دارد. هم چنان که ستون ها و تیر های [...]

مشاهده و دانلود