بخش پاورپوینت خبرنگاری

Reporter – خبرنگاری

آلودگی هوا

آلودگی هوا

آلودگی هوا تغییر در ویژگی‌های طبیعی جو براثر مواد شیمیایی، غباری یا عامل‌های زیستشناختی است. جو یا اتمسفر سامانه گازیِ طبیعیِ پویا و پیچیده‌ای‌است که زندگانی در سیاره زمین به آن بازبسته‌است. تحلیل‌رفتن لایه...

شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

.۱نگاهی به گذشته،‌ حال و آینده شورای سیاست گذاری .۲دو مصوبه اخیر شورا:   الف) منشور حقوق بیمار   ب)...

چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران

چارچوب صلاحیت حرفه ای ایران

-چارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی چیست؟ ۲- نمونه هایی از چارچوب صلاحیت های حرفه ای ۳- چارچوب صلاحیت حرفه...

سروی ساختمانهای بلند منزل

سروی ساختمانهای بلند منزل

سروی به اشتراک ۴۰ سرویر اداره مرکزی احصائیه مرعی الاجرا قرار گرفت . این سروی که از بودجه عادی دولت...

نوشتار علمی – فنی

نوشتار علمی – فنی

نوشتار علمی – فنی رایج ترین وسیله ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات بین اهالی دانش و فن زمان تولید کاری...

مفهوم ارائه

مفهوم ارائه

مفهوم ارائه ۱-۱ تعریف ارائه در لغت به معنای نشان دادن و نمایش دادن آمده است و در زبان فارسی...

روشهای گردآوری اطلاعات

روشهای گردآوری اطلاعات

روشهای گردآوری اطلاعات ¨یکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آو ری اطلاعات تشکیل می...