مونیتورینگ بیهوشی 5000 تومان

مونیتورینگ بیهوشی

بررسی: .۱هموستاز فیزیولوژیک برای تشخیص فوری تغییرات نامناسب .۲پاسخ به اقدامات درمانی .۳عملکرد درست تجهیزات بیهوشی ¢مهمترین مونیتور ← متخصص بیهوشی ¢ابزار پایش شخصی ← حواس انسان و تجربه ¢استاندارد [...]

مشاهده و دانلود
آناتومی ستون مهره ها 5000 تومان

آناتومی ستون مهره ها

ستون مهره ای (vertebtal column): مهره های ستون فقرات از نوع استخوانهای نامنظم (irregular) می باشند و  همچنین در ساختار اسکلتی از نوع استخوان بندی محوری ( axial eskeletan) محسوب می شود. ستون مهره [...]

مشاهده و دانلود
بررسی و ارزیابی آموزش مجازی 5000 تومان

بررسی و ارزیابی آموزش مجازی

آنچه بیش از همه جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده: ظهور فناوری ارتباطات و اطلاعات Information & Communication Technology (ICT) نظریه مک لوهان: کوچک شدن جهان و ایجاد دهکده جهانی vروش استاد و [...]

مشاهده و دانلود
آناتومی انسان 5000 تومان

آناتومی انسان

¨علمی است که در مورد بدن انسان صحبت می کند . ¨در مورد ساختمان بدن انسان و روابط بین اندامهای مختلف است . ¨ ¨Anatomy              anaکالبد یا جسم   : tome شکافتن یا تشریح کردن  : ¨شروع علم آناتومی [...]

مشاهده و دانلود
آموزش بخیه 5000 تومان

آموزش بخیه

دانشجوی گرامی ما از شما انتظار داریم پس از پایان این کلاس بتوانید موارد زیر را بدرستی بدانید و انجام دهید: ۱– طبقه بندی زخمها ۲- اقدامات اولیه لازم دربرخورد با زخم ۳- آشنایی با وسایل مورد [...]

مشاهده و دانلود
مغز و آموزش 5000 تومان

مغز و آموزش

مغز انسان بالغ، حدود ۳ پوند یا ۱۳۰۰- ۱۴۰۰ گرم وزن دارد. انسان در مقایسه با وزنش مغز نسبتاً بزرگی دارد. مغز انسان به اندازه یک گریپ فروت بزرگ یا یک طالبی است. ۷۸ درصد مغز را آب، ۱۰ درصد چربی، ۸ [...]

مشاهده و دانلود
آموزش به بیماران سرطانی 5000 تومان

آموزش به بیماران سرطانی

-تحقیقات جدید در مورد تأثیرات مداخلات روانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان صورت گرفته است. – آموزش آرام سازی، هیپنوتیزم، بیوفیدبگ و . . . اثرات زیادی در تطابق عملکردی و روحی- روانی [...]

مشاهده و دانلود
پروتکل آموزش سلامت به مددجو 5000 تومان

پروتکل آموزش سلامت به مددجو

برای موفقیت در امر آموزش،باید از یک روش سیستماتیک استفاده کنیم: Eارزیابی فردی مددجو Eتعیین نیاز های آموزشی مددجو Eبرنامه ریزی جهت آموزش Eاجرای برنامه آموزشی Eارزشیابی فرایند آموزش n

مشاهده و دانلود
روشهای آماری وشاخصهای بهداشتی 5000 تومان

روشهای آماری وشاخصهای بهداشتی

lجامعه آماری:هرگاه اشیاء یانمودها اقلاً نسبت به یک خاصیت گردهم درنظرگرفته شوند یک جامعه آماری نامیده میشوند. lمفهوم آمار:آمارعلمی است که مشخصات جامعه هاراازنظرکمی ولی با در نظرگرفتن کیفیت مشخص [...]

مشاهده و دانلود
آمار خسارت علفهای هرز در گندم 5000 تومان

آمار خسارت علفهای هرز در گندم

گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است. در محصولات رشد می کنند و به آنهاخسارت می نند. نسبت به علفکشها مقاوم می شوند. در زیستگاههای تخریب شده مستقر می شوند. از [...]

مشاهده و دانلود
عامل و محیط 5000 تومان

عامل و محیط

nعامل می تواند یک انسان، یک ربات، ترموستات و یا یک عامل نرم افزاری باشد nعامل را می توان به صورت یک تابع در نظر گرفت. nورودی: مجموعه ادراکات nخروجی: عمل nعملی که توسط یک عامل انجام می شود وابسته [...]

مشاهده و دانلود
عاملهای هوشمند 5000 تومان

عاملهای هوشمند

دنباله ادراک عامل   سابقه کامل هر چیزی است که عامل تا کنون درک کرده است. انتخاب فعالیتی توسط عامل در هر لحظه، می تواند به کل دنباله ادراک تا آن زمان بستگی داشته باشد. از نظر ریاضی رفتار عامل توسط [...]

مشاهده و دانلود
عمل آوری خوراک (feed processing) 5000 تومان

عمل آوری خوراک (feed processing)

اهداف عمل آوری خوراک : ۱- افزایش میزان سود دهی – کاهش هزینه ها از طریق بهبود کارایی استفاده خوراک – بهبود تولید به دلیل استفاده بهتر از مواد خوراکی – افزایش مصرف خوراک ۲- تغییر [...]

مشاهده و دانلود