بخش پاورپوینت هوش بری

مقالات تخصصی و کاربردی رشته هوش بری

پژوهش و توسعه

پژوهش و توسعه

بنا به تعریف، پژوهش عبارت است از جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و تفسیر سیستماتیک داده ها جهت یافتن...

یادگیری

یادگیری

سبک شناختی: به این مطلب اشاره دارد که که یادگیرنده چگونه مطلب را درک می کند ، به خاطر می...

مورد نقش  تغذیه در  مطالعه و یادگیری بهتر

مورد نقش تغذیه در مطالعه و یادگیری بهتر

—۱– تغذیه،دانش تغییر و تبدیل مواد غذایی به انرژی است. به عبارت دیگر تغذیه نشان می دهد که چگونه مواد...