بررسی و ارزیابی آموزش مجازی 5000 تومان

بررسی و ارزیابی آموزش مجازی

آنچه بیش از همه جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده: ظهور فناوری ارتباطات و اطلاعات Information & Communication Technology (ICT) نظریه مک لوهان: کوچک شدن جهان و ایجاد دهکده جهانی vروش استاد و [...]

مشاهده و دانلود
اهمیت آموزش و پرورش پیش دبستانی 5000 تومان

اهمیت آموزش و پرورش پیش دبستانی

هدف آرمانی آموزشتلاش در جهت پرورش انسان هایی که در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی در راستای هدف آرمانی جامعه به رشد و شکوفایی مطلوبی نائل شوند و جامعه را در مسیر آن هدف به پیش برانند. بازتاب [...]

مشاهده و دانلود
نظریه های نوین در مدیریت آموزشی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

نظریه های نوین در مدیریت آموزشی

n با وارد شدن جهان به هزاره سوم پیشرفتهای چشمگیر صنعت، تکنولوژی، رقابت بی حد و مرز تشکیلات و سازمان، ادغام شرکتها، استفاده از منابع خارجی برای فرایندهای داخلی، لزوم بکارگیری کیفیت فراگیر و پیشرفت [...]

مشاهده و دانلود
برنامه ریزی و تدوین طرح درس 5000 تومان

برنامه ریزی و تدوین طرح درس

.۱تدریس برای چه ؟ .۲به چه کسانی تدریس می کند ؟ .۳کجا تدریس می کند ؟ .۴چه چیزی تدریس می کند ؟ .۵چگونه تدریس می کند ؟ .۶با چه چیزهایی تدریس می کند ؟ .۷چه چیزهایی را و چگونه ارزشیابی می کند ؟

مشاهده و دانلود
مبانی ترویج و آموزش کشاورزی 5000 تومان

مبانی ترویج و آموزش کشاورزی

مبانی ترویج و آموزش کشاورزی گارفورث: هر چند هدف ترویج به صورت سنتی افزایش تولید بوده ولی اخیرا زمینه هایی چون تأمین امنیت غذایی، بهبود تغذیه، برابری و ریشه کنی فقر جزو اهداف سازمان های ترویجی [...]

مشاهده و دانلود