بخش پاورپوینت جوشکاری

مهندسی جوشکاری پیشرفته

مهندسی جوشکاری پیشرفته

تقسیم بندی فرایندهای جوشکاری ذوبی: الف) جوشکاری با گاز ب) جوشکاری قوسی ج) جوشکاری توسط پرتوهای پرانرژی تقسیم بندی فرایندهای...

انواع روشهای جوشکاری و عیوب جوش

انواع روشهای جوشکاری و عیوب جوش

جوشکاری چیست ؟ جوشکاری روند اتصال است که در آن فلزی گرم و ذوب شده و با فلز پایه ترکیب،...

آیین و مقررات حفاظت در ریخته گری،آهنگری و جوشکاری

آیین و مقررات حفاظت در ریخته گری،آهنگری و جوشکاری

ماده‌ ۳ : کمچه‌های‌ مخصوص‌ ریختن‌ بار که‌ در موقع‌ کار کج‌ می‌شود و ظرفیت‌ آنها از ۹۰۰ کیلو گرم‌،...