بخش پاورپوینت پلیمر

مقالات تخصصی و کاربردی رشته مهندسی پلیمر

سیستم انتقال آب برج میلاد

سیستم انتقال آب برج میلاد

فناوری ساخت برج‌های بلند در دنیا، عمر زیادی ندارد. برج‌های بلند از این جهت اهمیت زیادی دارند که برای چندین...

توربو پمپ ها

توربو پمپ ها

o oاجزای اصلی توربو پمپ ها : oالف ـ هدایت کننده oب ـ پروانه با چرخ (Impeller) oج ـ کاهش...

نکاتی در بهره برداری پمپ ها

نکاتی در بهره برداری پمپ ها

روشهای مختلف راه اندازی اولیه (priming)پمپ سانتریفیوژ