no-img
دانلود پاورپوینت آماده { پاورپوینت رایگان }

برچسب ها دانلود پاورپوینت آماده استاندارد حسابداری شماره ۱۳ – مخارج تامین مالی


دانلود پاورپوینت آماده { پاورپوینت رایگان }

مطالب

آرشیو » برچسب ها » دانلود پاورپوینت آماده استاندارد حسابداری شماره ۱۳ – مخارج تامین مالی
استاندارد حسابداری شماره ۱۳ – مخارج تامین مالی
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره ۱۳ – مخارج تامین مالی


استاندارد حسابداری شماره ۱۳ - مخارج تامین مالی هدف هدف این استاندارد، تجویز نحوه عمل حسابداری مخارج تامین مالی است. بر اساس این استاندارد، مخارج تامین مالی عموما بلافاصله به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود، به استثنای مواردی که این مخارج به حساب دارایی واجد شرایط منظور می گردد. دامنه کاربرد .۱این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مخارج‌ تامین‌ مالی‌ بکار گرفته‌ شود. .۲مخارج‌ واقعی‌ یا انتسابی‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، در این‌ استاندارد مطرح‌ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 312    نویسنده : Mostafa Mirzaee
استاندارد حسابداری شماره ۱۴ – ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره ۱۴ – ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری


استاندارد  حسابداری شماره ۱۴ - ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری دامنه کاربرد این‌ استاندارد باید برای‌ ارائـه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ در ترازنامه‌ بکار گرفته‌ شود. اهداف متفاوت طبقه بندی داراییها و بدهیهای جاری و غیر جاری: ارائـه‌ معیاری‌ تقریبی‌ از نقدینگی‌ واحد تجاری ابزاری‌ برای‌ تشخیص‌ آن‌ حصه‌ از منابع‌ و تعهدات‌ واحد تجاری‌ که‌ گردش‌ مستمر دارد.   محدودیتهای‌ تفکیک‌ اقلام‌ جاری‌ و غیرجاری‌ کلیه واحدهای تجاری به استثنای موارد زیر، باید را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 432    نویسنده : Mostafa Mirzaee
استاندارد حسابداری ۱۲ – افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری ۱۲ – افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته


استاندارد حسابداری ۱۲ - افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته هدف هدف این استاندارد، حصول اطمینان از ارائه  اطلاعات  لازم در صورتهای مالی برای جلب نظر استفاده کنندگان به این امر است که  وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تاثیر وجود اشخاص وابسته و معاملات با اهمیت با آنها قرار گرفته باشد. دامنه کاربرد .۱این استاندارد تنها به آن نوع رابطه با شخص وابسته می پردازد که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 317    نویسنده : Mostafa Mirzaee
استاندارد حسابداری ۱۱ – داراییهای ثابت مشهود
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری ۱۱ – داراییهای ثابت مشهود


استاندارد حسابداری ۱۱ - داراییهای ثابت مشهود هدف‌ این‌ استاندارد تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود است‌. موضوعات‌ اصلی‌ درحسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود عبارت‌ از زمان‌ شناخت‌ دارایی‌، تعیین‌ مبلغ‌ دفتری‌، شناخت‌ هزینه‌ استهلاک‌ مربوط‌ و نحوه‌ حسابداری‌ سایر موارد کاهش‌ در مبلغ‌ دفتری‌ است‌. دامنه کاربرد .۱این‌ استاندارد باید در مورد حسابداری‌ کلیه‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود بکار گرفته‌ شود ، مگر این‌ که‌ به‌موجب‌ استانداردی‌ دیگر نحوه‌ حسابداری‌ متفاوتی، تجویز شده‌ باشد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 306    نویسنده : Mostafa Mirzaee
استاندارد حسابداری ۹ – پیمانهای بلند مدت
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری ۹ – پیمانهای بلند مدت


استاندارد حسابداری ۹ - پیمانهای بلند مدت ارکان پیمانکاری —کارفرما : شخصیت حقیقی یا حقوقی است که کار یا پیمان برای او اجرا می شود(صاحبکار می باشد) —پیمانکار: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که اجرای پیمان را بر عهده دارد —قرارداد پیمانکاری : توافقنامه مبادله شده بین پیمانکار و کارفرما بوده که دارای ۲ بخش اصلی است : .۱شرایط عومی پیمان : در این بخش مواردی همچون نام و مشخصات طرفین،مبلغ پیمان،محل اجرای پیمان،مدت اجرای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 461    نویسنده : Mostafa Mirzaee
استاندارد حسابداری ۱۰ – کمکهای بلاعوض دولت
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری ۱۰ – کمکهای بلاعوض دولت


استاندارد حسابداری ۱۰ - کمکهای بلاعوض دولت   دامنه کاربرد .۱این استاندارد باید برای حسابداری کمکهای بلاعوض دولت و سایر اشکال کمکهای دولتی به کار گرفته شود. .۲الزامات این استاندارد، همچنین می تواند به عنوان بهترین الگوی عمل حسابداری کمکهای بلاعوض و سایر اشکال کمک دریافتی از منابع غیر دولتی مورد استفاده قرار گیرد.   دولت دولت متشکل از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادها و ارگانهای دولتی، شرکتهایی که بیش از ۵۰% سرمایه آنها متعلق به دولت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 363    نویسنده : Mostafa Mirzaee
استاندارد حسابداری ۸ – موجودی مواد و کالا
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری ۸ – موجودی مواد و کالا


استاندارد حسابداری ۸ - موجودی مواد و کالا دامنه کاربرد این استاندارد نحوه ارزشیابی وانعکاس موجودی مواد و کالا در صورتهای مالی را تشریح می کند وموارد زیر را در بر نمی گیرد: کار در جریان پیشرفت پیمانهای بلند مدت ابزارهای مالی پیچیده موجودی گله های دام، محصولات کشاورزی، جنگلی ومعدنی در مواردی که این اقلام در صنایع مربوط، به خالص ارزش فروش اندازه گیری می شود. موجودی مواد وکالا به داراییهایی اطلاق می شود که: برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 314    نویسنده : Mostafa Mirzaee
استاندارد حسابداری ۷ – مخارج تحقیق و توسعه
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری ۷ – مخارج تحقیق و توسعه


استاندارد حسابداری ۷ - مخارج تحقیق و توسعه دامنه کاربرد .۱این استاندارد در رابطه با حسابداری مخارج تحقیق و توسعه کاربرد دارد. .۲فعالیتهای  زیر  در  این  استاندارد  مورد  بحث  قرار  نمی گیرد: الف . فعالیتهای تحقیق وتوسعه ای که به موجب قرارداد برای دیگران انجام می شود. ب . عملیات اکتشاف نفت، گاز و ذخایر معدنی.   فعالیتهای تحقیق و توسعه فعالیتهایی است که در یکی (یا بیش از یکی) از زمینه های گسترده زیر واقع شود: الف . [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 286    نویسنده : Mostafa Mirzaee
استاندارد حسابداری ۶ – گزارش عملکرد مالی
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری ۶ – گزارش عملکرد مالی


استاندارد حسابداری ۶ - گزارش عملکرد مالی اجزای تشکیل دهنده عملکرد مالی بخشهای متعدد فعالیتهای واحد تجاری دارای  ویژگیهایی است که از نقطه نظر ثبات، مخاطره و قابلیت پیش بینی با هم متفاوت است و این امر افشای جداگانه اجزای تشکیل دهنده عملکرد مالی را در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ایجاب می کند. صورت سود و زیان جامع صورت سود و زیان جامع به عنوان یک صورت مالی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 430    نویسنده : Mostafa Mirzaee
استاندارد حسابداری ۵ – رویدادهای تاریخ ترازنامه
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری ۵ – رویدادهای تاریخ ترازنامه


استاندارد حسابداری ۵ - رویدادهای تاریخ ترازنامه حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهای مطلوب و نامطلوبی که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی رخ می دهد. تاریخ تصویب صورتهای مالی تاریخی است که مدیریت، صورتهای مالی را به طور رسمی و برای آخرین بار به منظور انتشار، تصویب می کند. تاریخ تصویب صورتهای مالی تلفیقی تاریخی است که صورتهای مالی یاد شده توسط مدیریت واحد تجاری اصلی به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 447    نویسنده : Mostafa Mirzaee
استاندارد حسابداری ۳ – درآمد عملیاتی
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری ۳ – درآمد عملیاتی


استاندارد حسابداری ۳ - درآمد عملیاتی دامنه کاربرد این استاندارد باید برای حسابداری درآمد عملیاتی حاصل از معاملات و رویدادهای زیر به کار گرفته شود: فروش کالا، ارائه خدمات، و استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری که مولد سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام است. در این استاندارد، درآمد عملیاتی حاصل از موارد زیر مطرح نمی شود: سود سهام حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه به حساب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 259    نویسنده : Mostafa Mirzaee