no-img
دانلود پاورپوینت آماده { پاورپوینت رایگان }

برچسب ها دانلود پاورپوینت رایگان استاندارد حسابداری شماره ۱۳ – مخارج تامین مالی


دانلود پاورپوینت آماده { پاورپوینت رایگان }

مطالب

آرشیو » برچسب ها » دانلود پاورپوینت رایگان استاندارد حسابداری شماره ۱۳ – مخارج تامین مالی
استاندارد حسابداری شماره ۱۳ – مخارج تامین مالی
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره ۱۳ – مخارج تامین مالی


استاندارد حسابداری شماره ۱۳ - مخارج تامین مالی هدف هدف این استاندارد، تجویز نحوه عمل حسابداری مخارج تامین مالی است. بر اساس این استاندارد، مخارج تامین مالی عموما بلافاصله به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود، به استثنای مواردی که این مخارج به حساب دارایی واجد شرایط منظور می گردد. دامنه کاربرد .۱این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مخارج‌ تامین‌ مالی‌ بکار گرفته‌ شود. .۲مخارج‌ واقعی‌ یا انتسابی‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، در این‌ استاندارد مطرح‌ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 321    نویسنده : Mostafa Mirzaee
استاندارد حسابداری ۱۲ – افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری ۱۲ – افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته


استاندارد حسابداری ۱۲ - افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته هدف هدف این استاندارد، حصول اطمینان از ارائه  اطلاعات  لازم در صورتهای مالی برای جلب نظر استفاده کنندگان به این امر است که  وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تاثیر وجود اشخاص وابسته و معاملات با اهمیت با آنها قرار گرفته باشد. دامنه کاربرد .۱این استاندارد تنها به آن نوع رابطه با شخص وابسته می پردازد که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 324    نویسنده : Mostafa Mirzaee
استاندارد حسابداری ۱۱ – داراییهای ثابت مشهود
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری ۱۱ – داراییهای ثابت مشهود


استاندارد حسابداری ۱۱ - داراییهای ثابت مشهود هدف‌ این‌ استاندارد تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود است‌. موضوعات‌ اصلی‌ درحسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود عبارت‌ از زمان‌ شناخت‌ دارایی‌، تعیین‌ مبلغ‌ دفتری‌، شناخت‌ هزینه‌ استهلاک‌ مربوط‌ و نحوه‌ حسابداری‌ سایر موارد کاهش‌ در مبلغ‌ دفتری‌ است‌. دامنه کاربرد .۱این‌ استاندارد باید در مورد حسابداری‌ کلیه‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود بکار گرفته‌ شود ، مگر این‌ که‌ به‌موجب‌ استانداردی‌ دیگر نحوه‌ حسابداری‌ متفاوتی، تجویز شده‌ باشد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 313    نویسنده : Mostafa Mirzaee
استاندارد حسابداری ۹ – پیمانهای بلند مدت
۵,۰۰۰ تومان

استاندارد حسابداری ۹ – پیمانهای بلند مدت


استاندارد حسابداری ۹ - پیمانهای بلند مدت ارکان پیمانکاری —کارفرما : شخصیت حقیقی یا حقوقی است که کار یا پیمان برای او اجرا می شود(صاحبکار می باشد) —پیمانکار: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که اجرای پیمان را بر عهده دارد —قرارداد پیمانکاری : توافقنامه مبادله شده بین پیمانکار و کارفرما بوده که دارای ۲ بخش اصلی است : .۱شرایط عومی پیمان : در این بخش مواردی همچون نام و مشخصات طرفین،مبلغ پیمان،محل اجرای پیمان،مدت اجرای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / تیر / ۱۳۹۶   بازدید : 469    نویسنده : Mostafa Mirzaee